The real unofficial logo of the police in the Netherlands    

De regio korpsen

 

 

 

De 25 regio korpsen zijn verantwoordelijk voor de politiezorg in hun respectievelijke regio in Nederland.

Elke regio is onderverdeeld in een aantal districten, die zowel de generale politietaak als specialistische taken hebben. Elk district heeft een aantal basiseenheden en specialistische afdelingen.

Tevens heeft elk regio korps een aantal regionale specialistische afdelingen zoals de Technische Recherche, Jeugd- en Zedenpolitie, Criminele Inlichtingen Diensten en Vreemdelingenpolitie. Een aantal regio's hebben tevens de beschikking over een Team Digitale Expertise (gespecialiseerd in de bestrijding van digitale criminaliteit).

 
Send mail to webmaster@police.nl with questions or comments about this web site.
Hosted and designed 1999-2005  Capstan AV
The site is not the official website of the police in the Netherlands. You can find the official site here.