The real unofficial logo of the police in the Netherlands    

De taken

 

Basis zorg
Specialistische taken

 

 

De taken van...

... de Nederlandse politie zijn vastgelegd in de Politie Wet. Samengevat zegt deze wet dat de politie moet zorgdragen voor een veilige en leefbare samenleving. Tevens moeten men hulp verlenen aan hen die dat nodig hebben.

Dit betekent dat de politie zichtbaar moet zijn op straat, misdrijven moet bestrijden (zoals autocriminaliteit en inbraken), zich bezig moet houden met jeugd- en zedenzaken en grootschalige onderzoeken moet doen naar geweld en andere ernstige misdrijven.

We kunnen de taken opdelen in twee gedeelten:

bulletPolitie basis zorg
bulletSpecialistische taken
 

 

...en hulp verlenen aan ..
 
 
Send mail to webmaster@police.nl with questions or comments about this web site.
Hosted and designed 1999-2005  Capstan AV
The site is not the official website of the police in the Netherlands. You can find the official site here.